Biogrow CALMAG D (30 Tablets)

http://punsuk.com/1462-2785-thickbox_default/biogrow-cal-mag-d-30-tablets.jpg ดูรูปขนาดจริง

ไบโอโกรว์ แคลแมก ดี (30 เม็ด)

  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต, แมกนีเซียม ออกไซต์, วิตามินดี 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 360 บาท

ราคาลดลง!

ประหยัด

-190 บาท

ราคาร้านขายยา 550 บาท


Biogrow CAL MAG D (30 Tablets) ไบโอโกรว์ แคลแมก ดี (30 เม็ด)

BIOGROW CAL MAG D, ไบโอโกรว์ แคลแมก ดี

 

ส่วนประกอบใน 1 เม็ด
• แคลซียม แอล-ทรีโอเนต
• แมกนีเซียมออกไซด์
• วิตามิน ดี3
วิธีรับประทาน
รับประทานครั้ง 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้งพร้อมมื้ออาหาร

เขียนคำนิยม

Biogrow CALMAG D (30 Tablets)

Biogrow CALMAG D (30 Tablets)

ไบโอโกรว์ แคลแมก ดี (30 เม็ด)

  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต, แมกนีเซียม ออกไซต์, วิตามินดี 3

เขียนคำนิยม

PayPal