Biogrow Join-Up (60 Capsules)

http://punsuk.com/187-722-thickbox_default/biogrow-join-up-60-capsules.jpg ดูรูปขนาดจริง

ไบโอโกรว์ จอย-อัพ (60 แคปซูล)

  • แคลเซี่ยมแอลทรีโอเนตเป็นแคลเซียมนวัตกรรมใหม่ที่ดูดซึมเข้าสู่กระแสได้มากถึง 95%
  • เสริมสร้างกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงโดยไม่ทำให้ท้องผูก
  • ลดการสลายตัวของเนื้อกระดูกและกระดูกอ่อนที่ข้อต่อ
  • ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อม
  • บรรเทาอาการจากข้อเสื่อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 820 บาท

ราคาลดลง!

ประหยัด

-430 บาท

ราคาร้านขายยา 1,250 บาท


กระดูกพรุน

ปกติกระดูกของคนเรามีการสร้างและการละลายอยู่ตลอดเวลา โดยในการทำงานของเซลล์กระดูก 2 ชนิด คือ เซลล์กระดูกทำหน้าที่สร้างกระดูกและนำแคลเซียมเข้ามาสะสมในกระดูก และเซลล์ที่ทำหน้าที่สลายกระดูกปลดปล่อยแคลเซียมจากกระดูกเข้าสู่กระแสโลหิต กระดูกจะใหญ่ขึ้นจนอายุ 30 ปี กระดูกเริ่มมีการละลายมากกว่าการสร้างทำให้กระดูกเริ่มจาง ร่างกายสูญเสียแคลเซี่ยมจากเนื้อกระดูกมากกว่าที่ได้รับเข้าไปสะสมในกระดูก ทำให้สูญเสียมวลกระดูกและกระดูกมีความหนาแน่นน้อยลง ในวัยทองระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมีระดับลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการละลายของกระดูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กระดูกที่พรุนจะสี่ยงต่อกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ

กระดูกจะแข็งแรงมากที่สุดอายุ 20-30 ปี ดังนั้นการเสริมสร้างกระดูกควรเริ่มตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งมีสารอาหารและการปฎิบัติตัวหลายวิธีที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเพื่อป้องกันโรคกระดูกโปร่งบาง ได้แก่ แคลเซียม ซึ่งควรจะได้รับ 1000 มก.ต่อวันก็เพียงพอ โดยแคลเซียมที่นิยมใช้มากที่สุด คือ แคลเซียมคาร์บอเนต เพราะให้ปริมาณแคลเซียมสูงถึง 40%  วิตามินดีและแร่ธาตุต่างๆ จะช่วยให้ลำไส้มีการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดี และช่วยเสริมสร้างเซลล์กระดูก ที่ขาดไม่ได้ก็คือ จมูกถั่วเหลือง มีสารอาหารที่ช่วยเพิ่มอัตราการสร้างมวลกระดูกมากกว่าการสลายตัวคือ  Isoflavones ซึ่งเป็นสาร Phytoestrogen ที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน จะช่วยเพิ่มมวลกระดูกให้แข็งแรง ป้องกันการสูญเสียเนื้อกระดูกในสตรีที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงอายุ 30 ปีขึ้นไป

ส่วนประกอบใน 1 แคปซูล

Biogrow Join-Up (60 Capsules)

Biogrow Join-Up (60 Capsules)

เขียนคำนิยม

Biogrow Join-Up (60 Capsules)

Biogrow Join-Up (60 Capsules)

ไบโอโกรว์ จอย-อัพ (60 แคปซูล)

  • แคลเซี่ยมแอลทรีโอเนตเป็นแคลเซียมนวัตกรรมใหม่ที่ดูดซึมเข้าสู่กระแสได้มากถึง 95%
  • เสริมสร้างกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงโดยไม่ทำให้ท้องผูก
  • ลดการสลายตัวของเนื้อกระดูกและกระดูกอ่อนที่ข้อต่อ
  • ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อม
  • บรรเทาอาการจากข้อเสื่อม

เขียนคำนิยม

PayPal