กาวิสคอน ซัสเพนชั่น GAVISCON SUSPENSION 12 ซอง x 10 มล.

https://punsuk.com/3129-7027-thickbox_default/-gaviscon-suspension-12-x-10-.jpg ดูรูปขนาดจริง

กาวิสคอน ซัสเพนชั่น GAVISCON SUSPENSION 12 ซอง x 10 มล. รสมินต์

สูตรปราศจากน้ำตาล บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 260 บาท

ราคาลดลง!

ประหยัด

-140 บาท

ราคาร้านขายยา 400 บาท


กาวิสคอน ซัสเพนชั่น GAVISCON SUSPENSION 12 ซอง x 10 มล. รสมินต์

สูตรปราศจากน้ำตาล บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

เขียนคำนิยม

กาวิสคอน ซัสเพนชั่น GAVISCON SUSPENSION 12 ซอง x 10 มล.

กาวิสคอน ซัสเพนชั่น GAVISCON SUSPENSION 12 ซอง x 10 มล.

กาวิสคอน ซัสเพนชั่น GAVISCON SUSPENSION 12 ซอง x 10 มล. รสมินต์

สูตรปราศจากน้ำตาล บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

เขียนคำนิยม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

PayPal