Blackmores Bio Magnesium Advance + D3 (50 Tablets)

https://punsuk.com/120-7535-thickbox_default/blackmores-bio-magnesium-50-capsules.jpg ดูรูปขนาดจริง

Blackmores Bio Maganesium Advance + D3 แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม แอดวานซ์ + ดี3 (50 เม็ด)

ประกอบไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียม แมกนีเซียมมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ พร้อมด้วย วิตามินดี3 วิตามินดีมีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส และยังมีวิตามินซี วิตามินบี 6 รวมถึงแร่ธาตุแมงกานีส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 295 บาท

ราคาลดลง!

ประหยัด

-60 บาท

ราคาร้านขายยา 355 บาท


Blackmores Bio Magnesium Advance + D3 (50 Tablets) 

แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม แอดวานซ์ + ดี3 (50 เม็ด)

 

คุณสมบัติ

ประกอบไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียม แมกนีเซียมมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ พร้อมด้วย วิตามินดี3 วิตามินดีมีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส และยังมีวิตามินซี วิตามินบี 6 รวมถึงแร่ธาตุแมงกานีส

สำหรับผู้ที่ขาดแมกนีเซียม

เป็นยาช่วยเสริมในการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลเซียม และใช้สำหรับช่วยลดการเกิดตะคริวในหญิงมีครรภ์ที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือด ต่ำ

วิธีใช้

ผู้ใหญ่ – รับประทานวันละ 1-2 เม็ด พร้อมอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

เด็ก (อายุระหว่าง 6-12 ปี) – รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง
- ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว ประเภท Congestive Heart Failure ผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกร
- ผลิตภัณฑ์นี้มีวิตามินบี 6 การใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ในขนาดที่สูงกว่าคำแนะนำ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 

 

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

Blackmores Bio Magnesium (50 Capsules)

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เม็ดรูปรีนูน เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง

 

โปรดอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาก่อนใช้

Blackmores Bio Magnesium แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม เป็นยาช่วยเสริมในการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลเซียม และใช้สำหรับช่วยลดการเกิดตะคริวในหญิงมีครรภ์ที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือด ต่ำ

Blackmores Bio Magnesium แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม เป็นยาช่วยเสริมในการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลเซียม และใช้สำหรับช่วยลดการเกิดตะคริวในหญิงมีครรภ์ที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือด ต่ำ

Blackmores Bio Magnesium แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม เป็นยาช่วยเสริมในการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลเซียม และใช้สำหรับช่วยลดการเกิดตะคริวในหญิงมีครรภ์ที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือด ต่ำ

Blackmores Bio Magnesium แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม เป็นยาช่วยเสริมในการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลเซียม และใช้สำหรับช่วยลดการเกิดตะคริวในหญิงมีครรภ์ที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือด ต่ำ

เขียนคำนิยม

Blackmores Bio Magnesium Advance + D3 (50 Tablets)

Blackmores Bio Magnesium Advance + D3 (50 Tablets)

Blackmores Bio Maganesium Advance + D3 แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม แอดวานซ์ + ดี3 (50 เม็ด)

ประกอบไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียม แมกนีเซียมมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ พร้อมด้วย วิตามินดี3 วิตามินดีมีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส และยังมีวิตามินซี วิตามินบี 6 รวมถึงแร่ธาตุแมงกานีส

เขียนคำนิยม

PayPal