Hydrex Surgicl Scrub 500ml. น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย

https://punsuk.com/2787-5959-thickbox_default/hydrex-surgicl-scrub-.jpg ดูรูปขนาดจริง

Hydrex Surgical Scrub 500ml. น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ทำความสะอาดบริเวณผิวหนัง ใช้ฟอกล้างมือ ก่อนเข้าทำการผ่าตัดผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค  

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 270 บาท

ราคาลดลง!

ประหยัด

-225 บาท

ราคาร้านขายยา 495 บาท


>Hydrex Surgical Scrub น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ


ข้อบ่งใช้ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ทำความสะอาดบริเวณผิวหนัง ใช้ฟอกล้างมือ ก่อนเข้าทำการผ่าตัดผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค

วิธีใช้ ใช้โดยไม่ต้องทำให้เจือจาง

ส่วนประกอบ 4% w/v Chlorhexidine Gluconate

ปริมาณ 500ml.

Hydrex Surgicl Scrub น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ทำความสะอาดบริเวณผิวหนัง ใช้ฟอกล้างมือ ก่อนเข้าทำการผ่าตัดผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค  500ml.

เขียนคำนิยม

Hydrex Surgicl Scrub 500ml. น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย

Hydrex Surgicl Scrub 500ml. น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย

Hydrex Surgical Scrub 500ml. น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ทำความสะอาดบริเวณผิวหนัง ใช้ฟอกล้างมือ ก่อนเข้าทำการผ่าตัดผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค  

เขียนคำนิยม

PayPal