MYBACIN ZINC Orange Flavor มายบาซิน เม็ดอมผสมซิงค์ รสส้ม ซอง 10 เม็ด (10 ซอง)

https://punsuk.com/3049-6722-thickbox_default/mybacin-zinc-orange-flavor-10-10-.jpg ดูรูปขนาดจริง

MYBACIN ZINC Orange Flavor มายบาซิน เม็ดอมผสมซิงค์ รสส้ม

ซอง 10 เม็ด (10 ซอง)  บรรเทาอาการระคายคอ เจ็บคอ ปากเปื่อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 130 บาท

ประหยัด


MYBACIN ZINC Orange Flavor มายบาซิน เม็ดอมผสมซิงค์ รสส้ม ซอง 10 เม็ด (6 ซอง)  


สรรพคุณ - บรรเทาอาการระคายคอ เจ็บคอ ปากเปื่อย


วิธีใช้ - อมครั้งละ 1 เม็ด วันละ 6 เม็ด เพื่อให้ได้ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ( Zinc 15mg )

MYBACIN ZINC Orange Flavor มายบาซิน เม็ดอมผสมซิงค์ รสส้มเขียนคำนิยม

MYBACIN ZINC Orange Flavor มายบาซิน เม็ดอมผสมซิงค์ รสส้ม  ซอง 10 เม็ด (10 ซอง)

MYBACIN ZINC Orange Flavor มายบาซิน เม็ดอมผสมซิงค์ รสส้ม ซอง 10 เม็ด (10 ซอง)

MYBACIN ZINC Orange Flavor มายบาซิน เม็ดอมผสมซิงค์ รสส้ม

ซอง 10 เม็ด (10 ซอง)  บรรเทาอาการระคายคอ เจ็บคอ ปากเปื่อย

เขียนคำนิยม

PayPal