3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml EXP 08/2024

https://punsuk.com/3153-7054-thickbox_default/3m-cavilon-no-sting-barrier-film-28ml-exp-082024.jpg ดูรูปขนาดจริง

3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml EXP 08/2024

3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม
เป็นสารละลายโพลีเมอริคที่สร้างฟิล์มเคลือบบนผิวหนัง ปราศจากสี มีความโปร่งใส ออกซิเจนและความชื้นซึมผ่านฟิล์มที่เคลือบได้ โดยไม่มีอันตรายต่อเนื้อเยื่อ
วัตถุประสงค์การใช้
ใช้พ่นลงบนผิวหนังเพื่อใช้เป็นฟิล์มเคลือบ บนผิวหนังปกติหรือผิวหนังที่ถูกทำลาย ปกป้องผิวหนังจาก อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำย่อย สิ่งขับหลั่งจากบาดแผล เทปกาว และแรงเสียด ซึ่งใช้ได้สำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และทารกอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 680 บาท

ประหยัด


หยิบใส่ตะกร้า

3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml EXP 08/2024

3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม

3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml 3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml 3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม

3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม
เป็นสารละลายโพลีเมอริคที่สร้างฟิล์มเคลือบบนผิวหนัง ปราศจากสี มีความโปร่งใส ออกซิเจนและความชื้นซึมผ่านฟิล์มที่เคลือบได้ โดยไม่มีอันตรายต่อเนื้อเยื่อ
วัตถุประสงค์การใช้
ใช้พ่นลงบนผิวหนังเพื่อใช้เป็นฟิล์มเคลือบ บนผิวหนังปกติหรือผิวหนังที่ถูกทำลาย ปกป้องผิวหนังจาก อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำย่อย สิ่งขับหลั่งจากบาดแผล เทปกาว และแรงเสียด ซึ่งใช้ได้สำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และทารกอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

วิธีการใช้

1.ทำความสะอาดผิวหนังและซับให้แห้งก่อนใช้ 3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม

2.พ่น 3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม ให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอบนบริเวณที่ต้องการปกป้อง

3.กรณีที่มีผิวหนังบางส่วนที่ฟิล์มยังเคลือบไม่ทั่วถึง รอให้ 3เอ็ม คาวิลอน โนสติง แบริเออร์ฟิล์ม ในครั้งแรกแห้งก่อน

(ประมาณ 30 วินาที) จึงทาหรือฉีดพ่นซ้ำอีก

4.แนะนำให้ฉีดพ่นซ้ำทุก 24-72 ชั่วโมง

ขึ้นกับความถี่ของจำนวนครั้งในการชะล้างผิวหนัง

หมายเหตุ:

ถือหัวฉีดให้ห่างจากผิวหนัง 4-6 นิ้ว แล้วฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่ต้องการปกป้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อห้ามใช้

3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม

ไม่ควรใช้เพื่อ

1.ปกป้องกรณีต้องการการป้องกันจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น ตำแหน่งแทงสายสวน หลอดเลือดเพื่อให้สารน้ำ (IV catheter site) และ Full or Partial thickness wounds

2.บริเวณผิวหนังที่มีการติดเชื้อ

คำเดือน

3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์มในรูปของเหลว สามารถติดไฟได้ จึงควรใช้ในสถานที่มีการระบายอากาศ หลีกเลี่ยงการใช้ใกล้กับเปลวไฟหรือวัดถุก่อประกายไฟ และเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml 3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml 3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม

เขียนคำนิยม

3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml EXP 08/2024

3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml EXP 08/2024

3M Cavilon No Sting Barrier Film 28ml EXP 08/2024

3เอ็ม คาวิลอน โนสติงแบริเออร์ฟิล์ม
เป็นสารละลายโพลีเมอริคที่สร้างฟิล์มเคลือบบนผิวหนัง ปราศจากสี มีความโปร่งใส ออกซิเจนและความชื้นซึมผ่านฟิล์มที่เคลือบได้ โดยไม่มีอันตรายต่อเนื้อเยื่อ
วัตถุประสงค์การใช้
ใช้พ่นลงบนผิวหนังเพื่อใช้เป็นฟิล์มเคลือบ บนผิวหนังปกติหรือผิวหนังที่ถูกทำลาย ปกป้องผิวหนังจาก อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำย่อย สิ่งขับหลั่งจากบาดแผล เทปกาว และแรงเสียด ซึ่งใช้ได้สำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และทารกอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

เขียนคำนิยม

PayPal