C เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล Beurer Thermometer FT09

https://punsuk.com/3065-6770-thickbox_default/-beurer-thermometer-ft09.jpg ดูรูปขนาดจริง

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล Beurer Thermometer รุ่น FT09

บอยเลอร์ เทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ ระบบดิจิตอล เปลี่ยนถ่านได้ (สีฟ้า)


รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 270 บาท

ราคาลดลง!

ประหยัด

-180 บาท

ราคาร้านขายยา 450 บาท


เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล Beurer Thermometer FT09

บอยเลอร์ เทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ ระบบดิจิตอล เปลี่ยนถ่านได้ (สีฟ้า)
คุณสมบัติ
-กันน้ำ
-ไม่มีแก้วหรือสารปรอทให้เสี่ยงอันตรายเมื่อใช้กับเด็ก
-มีฟังชั่นจดจำการแสดงผลล่าสุด บันทึกค่าการวัดครั้งล่าสุด
-ป้องการการติดเชื้อเขาตัวเครื่อง
-ปลายด้ามมีความยืดหยุ่นสูง งอได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเวลาลูกน้อยดิ้น
-มีระบบแจ้งเสียงสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูง เข้าเกณฑ์ที่แสดงว่ามีไข้ (>37.8C)
-ส่งเสียงเตือนเมื่อเครื่องพร้อมทำงานและมีเสียงเตือนเมื่อทำการวัดค่าเสร็จสิ้น
-มีระบบเปิดปิด อัติโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ทำให้ยืดอายุใช้งานได้นานขึ้น
-มีกระบอกสวมป้องกันความเสียหายจากการตกหล่น
-รองรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่
-รับประกัน 3 ปี
-ความแม่นยำสูง
Measurement accuracy ± 0.1°C
(between 35.5 and 42°C)
Measurement accuracy ± 0.2°C
(between 32 - 35.4°C and 42.1 - 42.9°C)
-หน้าจอแสดงค่าตัวเลขระบบดิจิตอล

วิธีใช้
ใช้วัดได้ทั้งทางปากและทางรักแร้

เขียนคำนิยม

C เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล Beurer Thermometer FT09

C เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล Beurer Thermometer FT09

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล Beurer Thermometer รุ่น FT09

บอยเลอร์ เทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ ระบบดิจิตอล เปลี่ยนถ่านได้ (สีฟ้า)


เขียนคำนิยม

PayPal