ศิริบัญชาแอลกอฮอล์โซลูชั่น 450 ml Siribuncha ETHYL ALCOHOL 70%

https://punsuk.com/3001-6646-thickbox_default/-450-ml-siribuncha-ethyl-alcohol-70.jpg ดูรูปขนาดจริง

ศิริบัญชาแอลกอฮอล์โซลูชั่น 450 ml Siribuncha ETHYL ALCOHOL 70%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 55 บาท

ประหยัด


ศิริบัญชาแอลกอฮอล์โซลูชั่น 450 ml Siribuncha ETHYL ALCOHOL 70%

เอทิลแอลกอฮอล์ 70%

ส่วนประกอบ: Denatured Alcohol, Purified Water, Perfume, Brillisnt Blue FCF

วิธีใช้: ใช้ล้างทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ

ศิริบัญชาแอลกอฮอล์โซลูชั่น 450 ml Siribuncha ETHYL ALCOHOL 70%

เขียนคำนิยม

ศิริบัญชาแอลกอฮอล์โซลูชั่น 450 ml Siribuncha ETHYL ALCOHOL 70%

ศิริบัญชาแอลกอฮอล์โซลูชั่น 450 ml Siribuncha ETHYL ALCOHOL 70%

ศิริบัญชาแอลกอฮอล์โซลูชั่น 450 ml Siribuncha ETHYL ALCOHOL 70%

เขียนคำนิยม

PayPal