C เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส Thermometer Infrared Non-contact IT-122

https://punsuk.com/2808-6007-thickbox_default/-thermometer-infrared-non-contact-it-122.jpg ดูรูปขนาดจริง

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส Thermometer Infrared Non-contact IT-122


รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 2,475 บาท

ราคาลดลง!

ประหยัด

-1,025 บาท

ราคาร้านขายยา 3,500 บาท


เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส Thermometer Infrared Non-contact IT-122

 

Non-contact Infrared Thermometer ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด IT-122

 

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด

ใช้วัดไข้ด้วยการจ่อที่หน้าผากห่างประมาณ 5-15 เซนติเมตร แล้วกดยิงเพื่อดูผล เห็นผลเร็วเพียง 1 วินาที

ไฟแสดงอุณหภูมิของร่างกาย 3 สี

- สีเขียว คืออุณหภูมิร่างกายปกติ

- สีเหลือง คือเริ่มมีไข้

- สีแดง คือมีไข้สูง

คุณสมบัติ

- ระบบเซ็นเซอร์แม่นยำและเชื่อถือได้ 

- รูปทรงการออกแบบหัววัดได้รับการจดสิทธิบัตร

- สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้ดี แม้อยู่ในสภาพอากาศที่ซับซ้อน

- ไฟพื้นหลังสว่าง กดเปิด/ปิดได้

- กดปุ่ม MODE เพื่อเปลี่ยนโหมดวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือวัดอุณหภูมิสิ่งของ

- มีเสียงเตือน - อ่านค่า °F/°C อย่างแม่นยำ

- สามารถใช้วัดอุณหภูมิสิ่งของและร่างกายได้

- ช่วงอุณภูมิที่วัดร่างกาย ตั้งแต่ 32°C ถึง 42.9°C (89.6°F ถึง 109.2°F)

- ช่วงอุณภูมิที่วัดสิ่งของ เช่น ขวดนม ตั้งแต่ 0°C ถึง 100°C (32°F ถึง 212°F)

- ความแม่นยำ 0.1°C / 0.1°F

- ปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

- เปิดเปลี่ยน/ใส่ถ่านง่าย เพียงเลื่อนฝาก็เรียบร้อย ไม่ต้องขันน๊อต

- ใช้ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน

- น้ำหนักเครื่องไม่รวมถ่าน 160 กรัม

 

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส THERMOMETER INFRARED NON-CONTACT IT-122

 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส THERMOMETER INFRARED NON-CONTACT IT-122

เขียนคำนิยม

C เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส Thermometer Infrared Non-contact IT-122

C เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส Thermometer Infrared Non-contact IT-122

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส Thermometer Infrared Non-contact IT-122


เขียนคำนิยม

PayPal