DETTOL เดทตอล (รุ่นมีมงกุฎ) น้ำยาลดเชื้อโรค 1,000ml.

https://punsuk.com/3346-7279-thickbox_default/dettol-1000ml.jpg ดูรูปขนาดจริง

DETTOL เดทตอล (รุ่นมีมงกุฎ) น้ำยาลดเชื้อโรค 1,00ml. สาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% สามารถใช้กับผิวหนังได้ Exp.10/2024

สำหรับลดเชื้อโรค , เชื้อแบคทีเรีย , เชื้อรา และเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% ใช้ชำระล้างบาดแผลใช้เพื่ออนามัยส่วนตัว ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน ใช้ล้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 550 บาท

ราคาลดลง!

ประหยัด

-50 บาท

ราคาร้านขายยา 600 บาท


DETTOL เดทตอล (รุ่นมีมงกุฎ) น้ำยาลดเชื้อโรค 1,000ml. สาเหตุของการติดเชื้อได้ 


DETTOL เดทตอล (รุ่นมีมงกุฎ) น้ำยาลดเชื้อโรค 500ml.

DETTOL เดทตอล (รุ่นมีมงกุฎ) น้ำยาลดเชื้อโรค 500ml. สาเหตุของการติดเชื้อได้ 

  • ใช้สำหรับลดเชื้อโรค , เชื้อแบคทีเรีย , เชื้อรา และเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9%
  • ใช้ชำระล้างบาดแผล
  • ใช้เพื่ออนามัยส่วนตัว
  • ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน
  • ใช้ล้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้


วิธีใช้


  • ฆ่าเชื้อโรค แผลสด แมลงสัตว์กัดต่อย ขนาด 50 มล. ใช้น้ำยา 2 ฝา ผสมน้ำ 240 มล. / ขนาด 100มล. และ 5 ลิตร ใช้น้ำยา 1 ฝา ผสมน้ำ 240 มล. ส่วนขนาดอื่นๆ ใช้น้ำยา 1 ฝา ผสมน้ำ 420 มล.
  • ผสมน้ำอาบเพื่อฆ่าเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอล 1:200 น้ำสะอาด (เช่น 1 หยดต่อ 1 กะละมัง)
  • ขจัดรังแค ซัก/แช่เสื้อผ้า ขนาด 50 มล. ใช้น้ำยา 2 ฝา ผสมน้ำ 480 มล. / ขนาด 100 มล. และ5 ลิตร ใช้น้ำยา 1 ฝา ผสมน้ำ 480 มล. ส่วนขนาดอื่นๆ ใช้น้ำยา 1 ฝา ผสมน้ำ 840 มล.
  • ป้องกันการติดเชื้อทั่วไป /เช็ดพื้น (ขนาด 100 มล. และ 5 ลิตร ใช้น้ำยา 5 ฝา ผสมน้ำ 5 ลิตร  ส่วนขนาดอื่นๆ ใช้น้ำยา 6 ฝา ผสมน้ำ 5 ลิตร
  • อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ขนาด 100 มล. และ 5 ลิตร ใช้น้ำยา 5 ฝา ผสมแอลกอฮอล์ 70%  กับน้ำปริมาณ 600 มล.  ส่วนขนาดอื่นๆ ใช้น้ำยา 1 ฝา ผสมแอลกอฮอล์ 70% ปริมาณ 420 มล.


 

เขียนคำนิยม

DETTOL เดทตอล (รุ่นมีมงกุฎ) น้ำยาลดเชื้อโรค 1,000ml.

DETTOL เดทตอล (รุ่นมีมงกุฎ) น้ำยาลดเชื้อโรค 1,000ml.

DETTOL เดทตอล (รุ่นมีมงกุฎ) น้ำยาลดเชื้อโรค 1,00ml. สาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% สามารถใช้กับผิวหนังได้ Exp.10/2024

สำหรับลดเชื้อโรค , เชื้อแบคทีเรีย , เชื้อรา และเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% ใช้ชำระล้างบาดแผลใช้เพื่ออนามัยส่วนตัว ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน ใช้ล้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

เขียนคำนิยม

PayPal