Pharma Nord Bio-Pycnoge​nol (90 tablets) ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-ไพโนจีนอล สารสกัดจากเปลือกต้นสน

https://punsuk.com/669-5641-thickbox_default/pharma-nord-bio-pycnogenol-90-tablets.jpg ดูรูปขนาดจริง

ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-ไพโนจีนอล (90 เม็ด) Exp.09/2025

ผลิตจากเปลือกสนมาริทาร์มฝรั่งเศส (Pinus pinaster) สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ที่จะช่วยเสริมสุขภาพให้คุณด้วยสารไบโอฟลาโวนอยด์ ส่งเสริมระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดี 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปันสุข 1,950 บาท

ราคาลดลง!

ประหยัด

-1,100 บาท

ราคาร้านขายยา 3,050 บาท


Pharma Nord Bio-Pycnogenol - ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-ไพโนจีนอล (90 เม็ด)

PHARMA NORD BIO-PYCNOGENOL - ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-ไพโนจีนอล (90 เม็ด)

Pharma Nord Bio-Pycnogenol (90 tablets) - ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-ไพโนจีนอล (90 เม็ด)

Pharma Nord Bio-Pycnogenol

Pharma Nord Bio-Pycnogenol (90 tablets) พิกโนจีนอล สารสกัดจากเปลือกต้นสน

 • มี ไบโอฟลาโวนอยด์(bioflavonoids) ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 • ส่งเสริมระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดี
 • แต่ละเม็ดประกอบด้วยสารสกัดปรับมาตรฐานPycnogenolที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตร 40 มก.
 • สกัดจากเปลือกสนมาริไทม์ฝรั่งเศส (Pinus pinaster)Pycnogenol
 • ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีโดย ปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากการออกซิเดชั่น อนุมูลอิสระ
 • Pycnogenolมีผลรับรองจากการทดสอบทางคลินิก
 
ส่วนประกอบสำคัญ ใน 1 เม็ด มี   
สารสกัดจากเปลือกต้นสน Pinus Pinaster A.   40 มิลลิกรัม

Pharma Nord Bio-Pycnogenol (90 tablets) ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-ไพโนจีนอล สารสกัดจากเปลือกต้นสน 

Product Facts

ขนาดรับประทาน

รับประทานวันละ 2 เม็ด พิกโนจีนอล® จดทะเบียนสินค้าโดย Horphag Research Ltd. และได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาหมายเลข 4,698,360

ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทดแทนอาหารหลัก

การใช้ในหญิงตั้งครรภ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไบโอ-พิกโนจีนอล ไม่ควรให้ในหญิงตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก

ขนาดบรรจุ
90 เม็ด = 22 กรัม

 

 

ส่วนประกอบสำคัญ

สารเพิ่มปริมาณเม็ด: Microcrystalline cellulose
สารป้องกันการจับตัว: Maltodextrine
สารสกัดจากเปลือกต้นสนมาริไทม์ฝรั่งเศส
สารเคลือบผิว : Hydroxypropyl methylcellulose
สารป้องกันการจับตัว:Tricalcium phosphate,magnesiumsalts of fatty acids

การเก็บรักษา

เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง และควรเก็บให้พ้นแสง  ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

** ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่การปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ คำว่า Bio ในที่นี้เกี่ยวข้องกับคำว่าbio-availability หรือ  biochemical organic nature ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

 

 

Bio-Pycnogenol (ไบโอ-พิกโนจีนอล)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไบโอ-พิกโนจีนอล  สารสกัดอันทรงคุณค่าจากเปลือกต้นสนมาริไทม์ฝรั่งเศส (French maritime pine) ที่อุดมไปด้วยส่วนผสมของสารอาหารจากธรรมชาติ อันได้แก่ สารไบโอฟลาโวนอยด์ (bioflavonoids) และ กรดผลไม้ (fruit acids) หลากหลายชนิด ซึ่งนับว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ(antioxidant) ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยปราศจากสารเติมแต่งอื่นๆ
 

ไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids) คืออะไร

ไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids) หรือ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) คือชื่อเรียกกลุ่มสารที่สามารถละลายน้ำได้ เป็นกลุ่มสารชีวเคมีทุติยภูมิที่พืชผลิตขึ้นมาเอง (secondary plant substances) ที่อยู่ในรูปสารอินทรีย์จำพวกฟลาโวน (flavone) โดยสารไบโอฟลาโวนอยด์มีบทบาทสำคัญคือ เป็นรงควัตถุผลิตสี และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับพืชเอง
ไบโอฟลาโวนอยด์สามารถพบได้ทั่วไปใน ผัก ผลไม้ ถั่ว เมล็ดพืช และ รากพืช  สารนี้มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อร่างกายคล้ายกับสารพวกไวตามิน  จึงอาจเรียกชื่อได้อีกอย่างว่า ไวตามิน พี  (vitamin P) โดย P ย่อมาจากคำว่า Permeability (หรือการซึมผ่าน) โดยทั่วไป ตามหลักโภชนาการอาหารที่ดีต่อสุขภาพควรเป็นอาหารมีปริมาณของสารกลุ่มไบโอ ฟลาโวนอยด์ที่เพียงพอต่อร่างกาย

 

พิกโนจีนอล (Pycnogenol) คืออะไร

พิกโนจีนอล(pycnogenol) เป็นชื่อเรียกของสารสกัดจากเปลือกต้นสน มาริไทม์ฝรั่งเศส (หรือชื่อลาตินเรียกว่า Pinuspinaster) ต้นสนชนิดนี้ ได้ถูกปลูกในพื้นที่กว่า 2.5 ล้านเอเคอร์ ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสเนื้อไม้จะถูกนำไม้มาใช้ผลิต เฟอร์นิเจอร์ โดยต้นสนทั้งหมดที่ถูกตัด จะมีการปลูกทดแทนใหม่เพื่อให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง ในการผลิตแผ่นไม้แต่ละครั้ง จะได้เศษเปลือกสนออกมาเป็นจำนวนมาก จึงมีการนำเศษเปลือกต้นสนเหล่านั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการสกัดสาร พิกโนจีนอลนั่นเอง (ปริมาณเปลือกต้นสน 1000 กิโลกรัม จะสามารถสกัดสารพิกโนจีนอลออกมาได้เพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น)  ที่สำคัญการสกัดจะต้องทำภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากต้นสนถูกตัดมาใช้ โดยนำเปลือกต้นสนสดใหม่มาผ่านกระบวนการบดให้เป็นผงและนำไปสกัดด้วยเอธานอ ลและน้ำด้วยกระบวนการพิเศษ หลังจากได้สารสกัดที่สะอาดบริสุทธิ์แล้ว จึงจะถูกนำไปผ่านขบวนการการทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray-dried) จนได้เป็นผงละเอียดสีน้ำตาล โดยสารสกัดที่ได้จะมีสารโพรไซยานิดิน (procyanidines) ที่มีปริมาณเป็นไปตามเกณฑ์การควบคุมมาตรฐานคือ 70% +/- 5% ของสารสำคัญทั้งหมดที่มีอยู่

พิกโนจีนอล นั้นประกอบได้ด้วยสารไบโอฟลาโวนอยด์ อาทิเช่น แคทีชิน (catechin), อีพิแคทีชิน (epicatechin), ฟลาโวน (flavones) และ แทกซิโฟลิน (taxifolin) อีกทั้งยังอุดมไปด้วยกรดผลไม้ที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ กรดคาเฟอิก (caffeic acid),กรดฟิรูลิก (ferulic acid), กรดแกลลิก (gallic acid), กรดคูมาริก (coumaric acid) และ กรดวานิลิก (vanillic acid) โดยทั้งไบโอฟลาโวนอยด์และกรดผลไม้เหล่านี้สามารถพบได้ในผักและผลไม้ชนิด อื่นๆ แต่ยังไม่พบว่ามีพืชชนิดใดที่มีสารทั้งสองกลุ่มอยู่ในต้นเดียวกัน และยังไม่พบว่ามีอัตราส่วนปริมาณของสารทั้งสองที่เท่ากัน ดังเช่นที่พบในต้นสนมาริไทม์ฝรั่งเศสนี้

มีความปลอดภัยสูง

พิกโนจีนอล นั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายมานานกว่า 40 ปี และเป็นสารที่ได้รับการศึกษาและทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง พิกโนจีนอลได้รับการยอมรับในด้านความปลอดภัยในการบริโภค โดยผ่านการรับรองสถานะGRAS (General Recognized As Safe) จากผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการบริโภคอย่างต่อเนื่องในมนุษย์โดยปราศจาก ผลข้างเคียง
 

ประสิทธิภาพของพิกโนจีนอล

พิกโนจีนอลได้ถูกศึกษาและวิจัยทางคลินิคมาอย่างมากมายและเป็นที่รู้จักกันดี อย่างกว้างขวางในเรื่องของประสิทธิภาพในการชะลอความเสื่อมของผิวพรรณ ช่วยให้ผิวสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสียูวี ความเครียด และปัจจัยจากสภาพแวดล้อมได้และยังเป็นการบำรุงผิวพรรณจากภายในสู่ภายนอก นอกจากนี้ พิกโนจีนอลยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายเป็นปกติโดยช่วยขยายหลอด เลือดแดง จึงเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้น และควบคุมความดันเลือดให้ปกติ ส่งผลให้ลดการทำงานหนักของหัวใจอีกด้วย ช่วยให้เส้นเลือดฝอยในจอประสาทตามีความแข็งแรงเสริมสร้างการมองเห็นอีกทั้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของข้อต่อกระดูก มีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ช่วยลดการปวดของข้อต่อและยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

Pharma Nord Bio-Pycnogenol


Pycnogenol ได้ถูกศึกษาและวิจัยทางการแพทย์มาอย่างมากมายและเป็นที่รู้จักกันดีอย่างกว้างขวางในเรื่องของประสิทธิภาพในการชะลอความเสื่อมของผิวพรรณช่วยให้ผิวสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสียูวีซึ่งส่งผลทำให้ลดการเกิดฝ้ากระและจุดด่างดำความเครียดและปัจจัยจากสภาพแวดล้อมได้และยังเป็นการบำรุงผิวพรรณจากภายในสู่ภายนอกนอกจากนี้พิกโนจีนอลยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายเป็นปกติโดยช่วยขยายหลอดเลือดแดงจึงเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นและควบคุมความดันเลือดให้ปกติส่งผลให้ลดการทำงานหนักของหัวใจอีกด้วยช่วยให้เส้นเลือดฝอยในจอประสาทตามีความแข็งแรงเสริมสร้างการมองเห็นอีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของข้อต่อกระดูกมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ช่วยลดการปวดของข้อต่อและยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย

 

Pycnogenol - A natural antioxidant

 • Provides you with healthy bioflavonoids
 • Supports good blood circulation
 • 40 mg standardized, patented extract in each tablet
 • Made from the bark of French Maritime pine (Pinus pinaster)
 • Helping to maintain good health by protecting cells from oxidative damage
 • Clinically documented

 

1 tablet contains
Pycnogenol
Oligomeric proanthocyanidins 40 mg

 

Product Facts
Dosage
2 tablets 2 times daily for 1 week. Then 1 tablet 2 times daily, unless otherwise advised.

Do not chew the tablet but swallow it whole, preferably during/after a meal.

Bio-Pycnogenol can be combined with Vitamin C and Vitamin E.

(Pycnogenol is a registered Trademark owned by Horphag Research Ltd. and patented under U.S. Patent # 4.698.360)

Ingredients
Microcrystalline cellulose, maltodextrine, Pine bark extract, anti-caking agents: (Tricalcium phosphate, magnesium stearate). Coating: (Hypromellose)

Storage
Dark, dry and at room temperature.
Keep out of reach of young children.

Contains no sugar, yeast or gluten.
Suitable for vegetarians.

 

What is Bio-Pycnogenol?
Female PortraitBio-Pycnogenol are tablets each containing 40 mg of a patented extract made from the bark of French maritime pine (Pinus pinaster). Bio-Pycnogenol contains a unique blend of water-soluble, naturally occurring bioflavonoids and fruit acids, several of which are also powerful antioxidants. Bio-Pycnogenol is a dietary supplement without added nutrients supporting a good blood circulation in the body.

In the US, pycnogenol products are on the top-10 list of the most popular supplements, and the substance is very well-documented.

 

What is Pycnogenol?
French maritime pine treesPycnogenol is made from the bark of French maritime pine with the Latin name Pinus pinaster. The trees are cultivated in a 2.5 million acres plantation in the Southwestern part of France. The wood is used for manufacturing furniture, and all trees that are cut down are replaced with new saplings, making the entire production fully sustainable. The loads of bark that is a by-product of the lumber production is used as a raw material to manufacture Pycnogenol, extracted from the bark. It takes approx. 1000 kg of bark to produce 1 kg of Pycnogenol. It is important that the bioflavonoids are extracted from the bark within 48 hours after the tree is cut down. No pesticides are used on the wood, and the patented extraction process does not use any toxic solvents.

Pycnogenol is made by extracting the outer bark of the pine. The fresh bark is pulverized and extracted with ethanol and water, using a patented process. After being thoroughly cleansed, the raw extract is spray-dried and turned into a fine brown powder. The extract is then standardized to a 70% +/- 5% content of the active plant substances known as procyanidines.

There are many different types of bioflavonoids in Pycnogenol, for example catechin, epicatechin, flavones and taxifolin. Pycnogenol also contains a variety of fruit acids, including caffeic acid, ferulic acid, gallic acid, coumaric acid and vanillic acid. Both bioflavonoids and fruit acids can be found in other fruits and vegetables, but not in a single plant and not in the same proportions.

Pycnogenol acts as an antioxidant that helps to maintain good health by protecting the body's cells from oxidative damage.

A very safe extract
Pycnogenol has been on the market for more than 40 years. The substance has been investigated in a wide range of scientific studies. Pycnogenol has been labeled GRAS (Generally Recognized As Safe) by independent toxicology experts. This means that it is regarded as completely safe for human consumption.

 

What are bioflavonoids?
Bioflavonoids or flavonoids are a superior group of water soluble, so-called secondary plant substances containing flavone substances. They function as plant pigments and antioxidants. Bioflavonoids are found in fruit, vegetables, nuts, seeds, and roots. Bioflavonoids have various health properties similar to those of vitamins. This collective group of compounds were formerly referred to as "vitamin P". The P stands for "permeability", or penetrability.

Ingestion of a sufficient amount of bioflavonoids is considered an important part of a healthy and varied diet.

 

เขียนคำนิยม

Pharma Nord Bio-Pycnoge​nol (90 tablets) ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-ไพโนจีนอล สารสกัดจากเปลือกต้นสน

Pharma Nord Bio-Pycnoge​nol (90 tablets) ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-ไพโนจีนอล สารสกัดจากเปลือกต้นสน

ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-ไพโนจีนอล (90 เม็ด) Exp.09/2025

ผลิตจากเปลือกสนมาริทาร์มฝรั่งเศส (Pinus pinaster) สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ที่จะช่วยเสริมสุขภาพให้คุณด้วยสารไบโอฟลาโวนอยด์ ส่งเสริมระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดี 

เขียนคำนิยม

PayPal